Karşılaşılan En Çok Tercih Hataları

18.03.2014 10:18

Farklı puan türünden ve ortaöğretimdeki alanla örtüşmeyen bölümler seçmek Tercih listesini doldurmak için istek dışı yükseköğretim programları yazmak Bölümlerin başarı sırasını ve puanını göz önüne almayarak tercih yapmak Bölümlerin özel şartlarına dikkat etmeden tercih yapmak Kodlama hatası yapmak Meslekleri ve üniversitelerin bulunduğu şehirleri tanımadan tercih yapmak Vakıf üniversitelerinin burslu ya da burssuz programlarının özel koşullarını göz önünde bulundurmadan tercih yapmak Okul türü, alan/kol/ bölüm, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmek