SAĞLIK HİZMETLERİ SEKRETERLİĞİ

15.05.2014 10:10
Sağlık kurum ve kuruluşlarında hastane bilgi yönetim sistemini kullanarak hasta kayıt ve yatış işlemlerini, kurum içi ve kurum dışı yazışmaları ve istatistikleri yaparak ilgili kurum ve birimlere gönderen, tıbbi raporları hazırlayan, dosya ve arşiv hizmetlerini yürüten sağlık meslek mensuplarının yetiştirildiği alandır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 Tıbbi Sekreterlik dalında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Sağlık hizmetleri sekreterliği alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.
Tıbbi sekreterlik alanında eğitim almış kişiler, sağlık il müdürlükleri, halk sağlığı müdürlükleri, sağlık grup başkanlıkları, aile sağlığı merkezleri, üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, özel hastane ve klinikler, özel muayenehaneler, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketleri, medikal malzeme satış ve tanıtım firmaları, ilaç tanıtım firmaları ile ambulans şirketleri ve sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarda görev alabilirler. Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivci, istatistik memuru olarak da çalışabilirler.