Yeni Liselere Geçiş Sistemi (TEOG)

 

YENİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

Ortaöğretim kurumlarına geçişte tek bir sınav ortadan kalkıyor. Telafisi olmayan bir sınavın yerine, sene içinde zaten yapılmakta olan yazılı sınavlardan birer tanesi daha kontrollü yapılacak.

 

Merkezi ortak sınavlar, 2013-2014 eğitim öğretim yılında sadece 8’inci sınıflara uygulanacak.

 

Merkezi hale getirilecek sınavlar;

her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak.

Ortak değerlendirme kapsamındaki dersler şunlar olacak: Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

 

 

Merkezi değerlendirmeler her dönem iki okul gününe yayılarak, Kasım ve Nisan ayının sonunda yapılacak. O günlerde okullar tatil edilecek. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

 

Öğrenciler merkezi sınavlara kendi okullarında girecek. Öğretmenler merkezi sınavlara kendi okullarından farklı okullarda girecek.

 

Merkezi sınavların yapıldığı günlerde geçerli bir mazereti sebebiyle sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret sınavına girebilecekler. Buna rağmen mazeret sınavına da giremeyen öğrenciler sınava girmemiş kabul edilecek.

 

Merkezi değerlendirmelerin normal dönemde yapılan yazılılardan farkı olmadığı için harç, sınav ücreti, başvuru ücreti gibi herhangi bir isimle ücret talep edilmeyecek.

 

 

Merkezi değerlendirme sınavları için nitelikli ve zengin bir soru havuzu oluşturuluyor. Soru havuzu oluşturulması için mevcut soru hazırlama ekipleri çalışmalarını yürütüyor. Ayrıca bu soru havuzu hazırlanan modül aracılığıyla öğretmenlerden gelecek sorularla desteklenecek. Modül aracılığıyla gelen sorular alanında uzman kişilerce değerlendirildikten sonra soru havuzuna dâhil edilecek.

Merkezi ortak sınavlarda öğrencilerin normal dönemde okullarda girdikleri yazılılardan farklı bir güvenlik tedbiri alınmayacak. Ancak sınava kalem, silgi vb. ihtiyaçlar haricinde cep telefonu, kitap, defter vb. malzemeler getirilmeyecek..

 

 

Liselere yerleştirmelerde 6, 7 ve 8’inci sınıf yılsonu başarı puanlarının ortalamasının yüzde 30’u ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı kullanılacak.

Yıl sonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yıl sonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade edecek.