LABORATUVAR HİZMETLERİ

20.05.2014 09:43
Laboratuvar Hizmetleri alanı, tarım ürünlerinin üretiminde verim ve kalite artışı, güvenli ürün elde edilmesi ve hayvan sağlığına yönelik laboratuvar çalışmaları yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Güvenli ve kaliteli gıdaların üretilebilmesi için çiftlikten sofraya kadar üretim aşamasında görev yapan meslek elemanının bilgi, beceri ve yeterliklerinin artırılması gerekir.
Tarımsal üretimde gübre, ilaç, koruyucu madde vb. girdiler gereğinden fazla ya da az kullanıldığında üretimin düşük ve kalitesiz olması yanında çevre, insan ve hayvan sağlığına verdiği zararların telafisinin (bozulan toprakların ıslahı, kirlenen suların temizlenmesi, hayvan hastalıkları salgınlarının önlenmesi gibi) çok pahalı ve bazı hâllerde olanaksız olduğu görülmektedir. Laboratuvar analizlerine dayalı girdi kullanımının, ülke tarımına ve çiftçisine yapılabilecek en önemli stratejik yatırım ve eğitim hizmeti olduğu unutulmamalıdır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 Tarım Laboratuvar Teknisyenliği dalında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek liselerinin laboratuvar alanından mezun olan öğrenciler “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde fakültelere girebilecekleri gibi sınavsız geçiş hakkından yararlanarak alanın devamı niteliğindeki iki yıllık meslek yüksekokullarına da devam edebilirler.
Laboratuvar Hizmetleri alanında eğitim almış kişiler; tarım laboratuvarlarında, kamu ve özel sektöre ait toprak, su, yaprak, yem, gübre analiz laboratuvarlarında, hayvan hastalıkları teşhisine yönelik laboratuvarlarda, toprak su kaynakları, tarımsal araştırma ve veteriner kontrol araştırma laboratuvarlarında iş imkânı bulabilmektedir.