ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

16.05.2014 11:04
Tıpta uzmanlık dallarından verilen protez ve ortez reçetelerine göre kaybedilen organların işlevlerini kısmen de olsa yerine getirecek yapay organlar ile desteklenmesi, korunması ve düzeltilmesi gereken vücut kısımlarına uygulanacak yardımcı cihazları ve aletleri (protez-ortezi) tasarlayan, kullanıma hazır hâle getiren, bunların onarımını yapan ve uzman tabip denetiminde bu cihaz ve aletleri hastaya uygulayan sağlık meslek mensuplarının yetiştirildiği alandır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği dalında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Ortopedik Protez ve Ortez alanından mezun olan öğrenciler, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde fakültelere girebilecekleri gibi sınavsız geçiş hakkından yararlanarak alanın devamı niteliğindeki iki yıllık meslek yüksekokullarına da devam edebilirler.
Ortopedik Protez Ortez alanından mezun olanlar, kazandıkları yeterlikler doğrultusunda özel işletmelerde ve resmî kurumlarda çalışabilirler ya da kendi iş yerlerini açabilirler.