PLASTİK TEKNOLOJİSİ

16.05.2014 11:00
Plastik Teknolojisi alanı, plastik üretim teknolojileri ve üretim süreci, plastik kalıp
teknolojileri ve kalıp üretimi ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.
Plastikler hafif, dayanıklı ve kolay şekil verilebilir olmaları sebebiyle vazgeçilmez
malzemeler olarak sanayide kullanılmaktadır. Şekillendirme kolaylığı, elektrik izolasyon
özelliği ve alev almayacak şekilde elde edilebilme özelliği, plastikleri günlük yaşantıda
vazgeçilmez kılmaktadır. Türkiye’nin coğrafi olarak Avrupa ile Asya’nın buluştuğu noktada
yer alması, Türk plastik endüstrisinin ihracatının giderek artmasında avantaj sağlamaktadır.
Türk plastik ürünleri dünyada 124 ülkeye ihraç edilmektedir. Plastiklerin, her türlü dayanıklı
tüketim malzemesi, otomotiv parçaları, ambalaj malzemesi, borular, mobilyalar, tekstil
ürünleri, ayakkabı, orijinal donanım parçaları vb. çok geniş bir kullanım alanı
bulunmaktadır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 Plastik İşleme,
 Plastik Kalıp dallarında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans
programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Ayrıca
sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları,
plastik sektörü ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.
Meslek lisesini bitirenler kamuda ve özel iş yerlerinde çalışabilirler.
Dünya ekonomisinde ve sanayisinde önemli bir yer tutan ülkemizde de yeni yeni
gelişmekte olan plastik sektöründe, meslek elemanlarının iş bulma olanakları oldukça
yüksektir.
Kaliteli üretim, yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, yetişmiş insan gerektirir. Bu
nedenle iyi yetişmiş plastik teknolojisi teknisyenlerine ve plastik kalıpçılarına talep sürekli
artmaktadır.
Meslek elemanları çalışmalarını genellikle kapalı alanlarda yürütür, görevini yaparken
diğer çalışanlarla etkileşimde bulunmak ve görevini eş güdüm hâlinde yürütmek
durumundadır. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü olabilmektedir. Çalışma ortamı
dikkatli ve tedbirli olmayı gerektirir. Yapılan iş hem aletlerle hem de insanlarla ilgilenmeyi
gerektirmektedir.
Plastik Teknolojisi alanında eğitim almış kişiler, kamu veya özel sektöre ait
işletmelerde çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.