RADYOLOJİ

16.05.2014 10:55
Hastalıkların teşhis ve tedavisi amacıyla uzmanlık gerektirmeyen radyolojik incelemeler ile radyoterapi alanında ışın tedavisi planını uygulama ehliyetine sahip, sağlık meslek mensuplarının yetiştirildiği alandır.

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 Radyoloji Teknisyenliği dalında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Radyoloji alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.
Radyoloji teknisyenliği eğitimi almış kişiler, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler başta olmak üzere, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler veya tıbbi görüntüleme merkezlerinde çalışma imkânı bulmaktadır.