TARIM TEKNOLOJİLERİ

15.05.2014 10:02
Endüstriyel sebze ve meyve yetiştiricisinin sahip olması gereken, sebze, meyve ve asmaların üretimi, yetiştiriciliği, hasadı ve pazara hazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 Endüstriyel Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği,
 Tarım Alet ve Makineleri,
 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği,
 Süs Bitkileri ve Peyzaj dallarında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Tarım Teknolojileri alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.
Tarım Teknolojileri alanından mezun olanların kendi işletmelerinde çalışma; üretim seralarında, fide ve fidan üretim firmalarında, tarımsal amaçlı kooperatif ve üretici birliklerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde, belediyelerde, özel tarım işletmelerinde, zirai ilaç, gübre ve tohum bayilerinde, tarımsal amaçlı ithalat ve ihracat firmalarında, Toprak Mahsulleri Ofisinde, Ziraat Odalarında, üniversitelerde, tarım makineleri işletmelerinde iş bulma imkânları vardır.