TIBBİ LABORATUVAR

15.05.2014 09:55

Analiz öncesi hazırlıkları yapma, laboratuvar ekipman, cihaz ve araç gerecini kullanma, klinik örneklerin biyokimyasal, mikrobiyolojik, patolojik, hematolojik, parazitolojik, serolojik analizlerini ve kan merkezi çalışmalarını ilgili alan uzmanlarının sorumluluğunda yapma bilgi ve becerisine sahip sağlık meslek mensuplarının yetiştirildiği alandır.

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği dalında eğitim verilmektedir

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Tıbbi laboratuvar alanından mezun olduktan sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları mevcuttur.
Tıbbi laboratuvar teknisyeni; Devlet Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Üniversite Hastaneleri, Hıfzıssıhha Enstitüleri, Halk Sağlığı Laboratuvarları sağlık kuruluşlarının Araştırma Merkezleri, özel poliklinik ve laboratuvarlar, aile hekimliği laboratuvarları, Verem Savaş Dispanseri, Sıtma Savaş Merkezi gibi özel hastalık kontrol programları yürüten kurum laboratuvarlarında çalışabilir