YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ

15.05.2014 09:45
Yenilenebilir enerji teknolojileri; rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten küçük
ve büyük çaplı santrallerin kurulumu, işletilmesi, bakımı, onarımı ve arızalarının giderilmesi
ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
Gücünü güneşten alan, hiç tükenmeyeceği düşünülen ve çevreye zarar vermeyen enerji
kaynakları yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Yenilenebilir enerji, yeşil enerjidir. Güneş ve
rüzgâr yenilenebilir enerji kaynağıdır. Bu teknolojiler ile günümüzde en çok ihtiyaç duyulan
elektrik enerjisi üretilmektedir.
Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve bu alanda ciddi miktarda kaliteli elemana
ihtiyaç duyulmaktadır.
  

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 Güneş Enerjisi Sistemleri,
 Rüzgâr Enerjisi Sistemleri dallarında eğitim verilmektedir.

Eğitim ve Kariyer İmkânları

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.
Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları, rüzgâr santralleri ve güneş santralleri ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler.